Skip to main content

Rekruttering av skoleledere


Tradisjonelt har ansatte i skolen vært blant de mest respekterte i samfunnet. Rektorene eller skoleledere (med dagens betegnelser) hadde ettertraktede stillinger, kjennetegnet av stor jobbsikkerhet, høy lønn og bred anseelse.

Spørsmålet som reises i dette prosjektet er hvor attraktivt det er å bli skoleleder i dag.

En antakelse er at rektorrollen har blitt mer krevende de siste årene, grunnet økte rapporteringskrav og at stadig flere oppgaver har blitt lagt til skoleledernivået. En vedvarende bekymring er om skolen rekrutterer de beste lederne.

Hvis ikke – hva kan gjøres?

Vi stiller blant annet følgende spørsmål:

 • Hvem søker på jobb som skoleleder, og hvorfor?
 • Hvilke ambisjoner har de, og hvor lenge de blir værende i stillingen?
 • Hva er karriereveiene fram til å bli skoleleder i dag?
 • Hvordan påvirkes rektorrollen av eierskapsform, dvs av føringer fra kommunen/fylkeskommunen – og fra staten. I denne sammenheng er vi opptatt av hvordan tre- og tonivåorganisering i kommunen påvirker skoleledelsens oppgaver og arbeidsmengde.
 • Hvordan fungerer kommunikasjon mellom styringsnivåene?
 • Hva betyr kommunenes økonomi for tilgangen på søkere?

Forskere

Tidligere ansatt

Jon Rogstad

Fafo
 • Prosjektleder:
 • Jon Rogstad

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  januar 2019
 • Avsluttes:
  januar 2020

Oppdragsgiver

 • Skolelederforbundet