Skip to main content

Sammen om bolig

Innovasjonsprosjektet er et samarbeid mellom seks bydeler i Oslo: Alna, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Stovner.

Prosjektet har knyttet til seg en rekke aktører i kommunen, i spesialisthelsetjeneste, politi, kriminalomsorg, brukerorganisasjoner, kompetansemiljøer, samt flere andre storbyer.

Ideen er motivert av økende forventninger til og utfordringer med å bosette personer med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelavhengighet i bydelene, og særlig knyttet til brukere hvor det også er en vurdert sikkerhetsrisiko og fare for bruk av vold.

Ved å tilrettelegge for fagutvikling i praksisfeltet og erfaringsutveksling mellom involverte aktører, skal prosjektet bidra til å utvikle bedre metoder for oppfølging av brukere og modeller for samarbeid mellom involverte aktører på tvers av tjenestesteder og forvaltningsnivåer.

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  november 2018
 • Avsluttes:
  september 2021

Oppdragsgiver

 • Oslo kommune - NFR

Arrangementer

 • Mandag 24. februar 2020, kl. 11.00–15.00

  Sammen om bolig – hvordan lykkes når den som skal bo kan medføre en voldsrisiko?

  Fafo-seminar
 • Mandag 10. desember 2018, 11.30 – 15.00

  Et trygt og godt sted å bo

  Fafo-seminar