Skip to main content

Standard for likestilling i arbeidslivet


   

Det skal utarbeides en norsk standard for likestilling og etnisk mangfold i arbeidslivet, som vil danne grunnlag for en nasjonal sertifisering av likestilte virksomheter.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2013
  • Avsluttes:
    desember 2015

Oppdragsgiver

  • Vest-Agder fylkeskommune