Skip to main content

Status i byggebransjen


Kartlegge muligheten for registeranalyse basert på SSB-tall for karriereutviklng, antall personer som går ut og inn av bransjen mm. i bygg- og anleggsbransjen.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2009
  • Avsluttes:
    juni 2011

Oppdragsgiver

  • Byggenæringens Landsforening