Skip to main content

Sykefraværsprosjekt i GPV Components AS


Som et ledd i GPV Components AS sitt sykefraværsarbeid skal Fafo gjennomføre en spørreundersøkelse blant ansatte og ledere. Dette blir så fulgt opp av en intervjurunde for å følge opp hovedfunnenne fra spørreundersøkelsen med en nærmere konkretisering av noen utvalgte problemområder.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2006
  • Avsluttes:
    mai 2006

Oppdragsgiver

  • GPV Components AS