Skip to main content

Sykefravær i staten


   

Fafo skal kartlegge virksomhetsområder i det statlige tariffområdet med høyt sykefravr og årsakene til sykefraværet. Fafo skal sammenlign kjennetegn ved arbeidstakerne i det statlige tariffområdet med arbeidslivet sett under ett.  Fafo skal angi tilt ak som kan ha effekt på sykefraværet.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2014
  • Avsluttes:
    september 2014

Oppdragsgiver

  • Kommunal- og Moderninseringsdepartementet