Skip to main content

Tildeling av anbud innenfor elektro


El og IT Forbundet ønsker å kartlegge hva slags type bedrifter som vinner anbud. Dette gjelder særlig anbud fra offentlig sektor.

Hovedhensikten er å se på hvordan bedriftene bemannes, det vil si andelene faste og midlertidige stillinger, samt omfang av underentrepriser. Bakgrunnen for prosjektet er at El og IT Forbundet har fått tilbakemeldinger på at en vesentlig andel av de offentlige kontraktene tildeles bedrifter med lav grunnbemanning. Når disse bedriftene får en kontrakt, «oppbemannes» bedriftene ved bruk av midlertidig arbeidskraft, som innleie fra bemanningsbyråer, utstrakt bruk av underentreprenører eller andre midlertidige løsninger. Fafo skal kartlegge flere problemstillinger knyttet til dette.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    februar 2017
  • Avsluttes:
    desember 2017

Oppdragsgiver

  • EL og IT Forbundet