Tilrettelegging i arbeidslivet

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    april 2010
  • Avsluttes:
    juni 2012

Oppdragsgiver