Skip to main content

Unge mottakere av helserelaterte ytelser


Fordelingen mellom offentlig og familiebasert forsørgelse av unge NEET.

I prosjektets sluttrapport undersøkte vi utviklingen i bruken av helserelaterte ytelser blant unge voksne gjennom en tjueårsperiode.

Her så vi på gruppen av unge NEET – unge utenfor arbeid, utdanning og opplæringstiltak. Hvor stor andel av disse mottar en form for offentlig forsørgelse, og hvor stor andel forsørges av familien?

I siste del av rapporten gjennomgikk vi forskningslitteraturen om unge utenfor, og vi presenterer forklaringer og hypoteser om unges utenforskap som har vært lansert de siste åra.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2013
  • Avsluttes:
    mars 2014

Oppdragsgiver