Skip to main content

Varslere - studie av kommunelederes synspunkt og erfaring


   

Prosjektet skal undersøke kommunale lederes erfaringer med og synspunkter på varsling i arbeidslivet. Lederes rolle fremstår som sært viktig i en varslingsprosess. Det legges opp til kvalitativ indersøkelse der det intervjues 15 ledere. Prosjektet vi l bygge videre på funn fra tidligere undersøkelser. prosjektet vil bli ferdigstilt våren 2007.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2005
  • Avsluttes:
    april 2007

Oppdragsgiver

  • Rikstrygdeverket