Skip to main content

Videreutdanning i barnehager - deltakerundersøkelse


Prosjektet skal undersøke hvordan barnehagestyrere og barnehagelærerere som har deltatt på videreutdanning i 2018 og 2019 vurderer utdanningens innhold og organisering, læringsutbytte og endring av egen praksis. I tillegg skal prosjektet se på hvordan barnehageeier har tilrettelagt for deltakelse.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mars 2018
  • Avsluttes:
    desember 2020

Oppdragsgiver

  • Utdanningsdirektoratet