Yrkespensjon i Europa

Kartlegge yrkesrelaterte tjenestepensjoner i Europa. Beskrive et utvalg ordninger i land som har yrkespensjonsordninger, herunder organisering og innretning.

Forskere

  • Prosjektleder:

Oppdragsgiver

  • Norsk Sykepleierforbund