Andre Fafo-publikasjoner

Rapportsøk

Debattopplegg om nye lønnssystemer for grafisk industri og kartonasjeindustrien
Heftet kan bestilles hos Norsk Grafisk Forbund, tlf. 22 03 13 06

Kristine Nergaard og Arne Pape

Andre utgivelser

Utgitt: 1994 Id-nr.: 00008