Andre Fafo-publikasjoner

Rapportsøk

Mobbing på arbeidsplassen
Intervjuundersøkelse utført av Scan-Fact

Andre Fafo-utgivelser

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Utgitt: 1987 Id-nr.: 904