Andre Fafo-publikasjoner

Rapportsøk

Perception of Livelihoods
Major Findings from Individual Interviews and Group Discussions

Åge A. Tiltnes

Last ned nettutgaven / Download

Prosjekt: Camp Improvement Ein El-Hilweh

Forskere på Fafo: Åge Arild Tiltnes

The 2007 Socio-economic Assessment of Ein El-Hilweh Refugee Camp. Volume I

Utgitt: 2009