Andre Fafo-publikasjoner

Rapportsøk

Vedlegg til "Det kom som et sjokk"
En oversikt over ansattes rettigheter ved fusjoner og fisjoner

Torunn Olsen

Andre Fafo-utgivelser

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Utgitt: 1990 Id-nr.: 903

"Det kom som et sjokk"