Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Attitudes towards job protection legislation: Comparing insiders and outsiders in Finland, Norway and Sweden

Jørgen Svalund, Antti Saloniemi & Patrik Vulkan

European Journal of Industrial Relations 1-20 2016

Last ned / Download pdf

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund

Prosjekt: Midlertidig arbeid: Blindgate eller springbrett til varig sysselsetting?

Attitudes towards job protection legislation: Comparing insiders and outsiders in Finland, Norway and Sweden