Skip to main content

  • Benedicte Kirkøen, Thomas Engell, Anne Andersen & Kristine Amlund Hagen

Barn i barnevernet og skolefaglig utvikling

  • Tidsskriftet Norges Barnevern  | 
  • 2019
 

 

Som gruppe strever barn som har fått tiltak i barnevernet, mer med skolen sammenlignet med jevnaldrende som ikke har vært i kontakt med barnevernet. Det kan være flere ulike grunner til det. I denne artikkelen vil vi belyse sammenhengen mellom utfordringer barn i barnevernet ofte kan oppleve og skolevansker for å gi en større forståelse for hvorfor barn i barnevernet oftere strever med skolen. Videre viser vi hvordan disse barna oftere er utsatt for en del risikofaktorer som gjør at de som unge voksne har høyere risiko for utenforskap. For å forebygge utenforskap er det nyttig å identifisere beskyttende faktorer. En viktig beskyttende faktor mot senere utenforskap er skolemestring: det å møte både de sosiale og de faglige forventningene i skolen. Det er sterke argumenter for at barn med tiltak i barnevernet bør få ekstra støtte til å mestre skolen. Dessverre finnes det lite kunnskap om effektive skolestøttetiltak for barn med tiltak i barnevernet. Vi peker på et kunnskapshull og etterlyser økt kunnskap om hvordan vi kan hjelpe barn i barnevernet med å mestre skolen.

Kirkøen, B., Engell, T., Andersen, A., & Hagen, K. A. /2019). Barn i barnevernet og skolefaglig utvikling. Tidsskriftet Norges Barnevern , 96(4-2019), 246-260. https://doi.org/10.18261/ISSN.1891-1838-2019-04-04