Skip to main content

  • Jon Erik Finnvold og Jørgen Svalund

Blanda resultater av fastlegereforma

 

Finnvold, J. E. & Svalund, J. (2004). Blanda resultater av fastlegereforma. Samfunnsspeilet nr 2, 27-33. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Fafo-forskere