Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Bowling Alone and Working Together? Social Capital at Work

Jon Rogstad & Kaja Reegård

2019

Åpen tilgang / Open access

Forskere på Fafo: Jon Rogstad

Bowling Alone and Working Together? Social Capital at Work