Skip to main content

Geir Høgsnes og Jon Rogstad

Deling av arbeid - noen forsøk på bedriftsnivå

Søkelys på arbeidsmarkedet |  1995
 
12

Høgsnes, G. & Rogstad, J. (1995). Deling av arbeid - noen forsøk på bedriftsnivå. Søkelys på arbeidsmarkedet, 12, 3-11.

Fafo-forskere