Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Deling av arbeid - noen forsøk på bedriftsnivå

Geir Høgsnes og Jon Rogstad

Søkelys på arbeidsmarkedet 12 1995

Forskere på Fafo: Jon Rogstad

Deling av arbeid - noen forsøk på bedriftsnivå