Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

«Å bytte lag». Deltakere og deltakelse på statsborgerseremonier

Anniken Hagelund, Hanne Cecilie Kavli og Kaja Reegård

I: Olav Aagedal (red.) Statsborgersermoniar i skandinavia Fagbokforlaget 2012

Forskningstema: Det flerkulturelle samfunnet

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

«Å bytte lag». Deltakere og deltakelse på statsborgerseremonier