Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Den flerkulturelle utfordring: Mellom retten til likhet og lik rett til forskjell

Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande (red.)

I: Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande (red.) Norsk nirvana? Internasjonalisering og den norske modellen i arbeidsliv og velferdsstat Fagbokforlaget 2015

Forskningstema: Gjennomføring og frafall

Forskere på Fafo: Jon Rogstad

Den flerkulturelle utfordring: Mellom retten til likhet og lik rett til forskjell