Skip to main content

  • Thomas Lorentzen, Espen Løken & Sissel C. Trygstad

Den nye staten. Omstillingenes effekter på ansattes sykefravær og trygdemottak

  • Søkelys på arbeidsmarkedet  | 
  • 2006
 
  • nr. 2    
  • Oslo    
  • Institutt for samfunnsforskning

Lorentzen, T., E. Løken og S.C. Trygstad (2006). Den nye staten: Omstillingenes effekter på ansattes fravær og trygdemottak. Søkelys på arbeidsmarkedet, 2.

Fafo-forskere