Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Den problematiske overtiden og tallenes magi

Jon Rogstad

Søkelys på arbeidsmarkedet 9 1992

Forskere på Fafo: Jon Rogstad

Den problematiske overtiden og tallenes magi