Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Destruktive kollektiver

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

I: Arne H. Rolijordet Kollektiv og individ Gyldendal akademisk 2006

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Destruktive kollektiver