Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Det store spranget: Endringer i kvinneliv i Nord-Odal

Ragnhild Steen Jensen

Tidsskrift for Samfunnsforskning 1 , 2006

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen

Det store spranget: Endringer i kvinneliv i Nord-Odal