Skip to main content

Jon Rogstad

Diskriminering – hva er det og hvordan avdekke det?

Søkelys på arbeidsmarkedet |  1999
 
16

Rogstad, J. (1999). Diskriminering – hva er det og hvordan avdekke det? Søkelys på arbeidsmarkedet, 16, 125-132.

Fafo-forskere