Skip to main content

Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad

Diskrimineringens art, omfang og årsaker

Søkelys på arbeidslivet |  2008
 
3/35
Midtbøen, A. H. & Rogstad, J. (2008). Diskrimineringens art, omfang og årsaker. Søkelys på arbeidslivet, 3(35), 417–429.

Fafo-forskere