Skip to main content

En selger in spe. Orienteringer mot butikkarbeid blant unge på yrkesfag

 

Reegård, K. (2015), En selger in spe. Orienteringer mot butikkarbeid blant unge på yrkesfag. Søkelys på arbeidslivet, 32(3), 206-222.

Fafo-forskere