Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Etikk og metode - noen problemer i studiet av diskriminering

Jon Rogstad og Arnfinn H. Midtbøen

Sosiologisk tidsskrift 4/3 1996

Forskere på Fafo: Jon Rogstad

Etikk og metode - noen problemer i studiet av diskriminering