Skip to main content

Jon Rogstad og Arnfinn H. Midtbøen

Etikk og metode - noen problemer i studiet av diskriminering

Sosiologisk tidsskrift |  1996
 
4/3
Rogstad, J. & Midtbøen, A. H. (1996). Etikk og metode - noen problemer i studiet av diskriminering. Sosiologisk tidsskrift, 4(3), 197-218.

Fafo-forskere