Skip to main content

Jon Rogstad

Fargeblinde arbeidsgivere eller (u)tilsiktet ulikhet

Søkelys på arbeidsmarkedet |  1997
 
14

Rogstad, J. (1997). Fargeblinde arbeidsgivere eller (u)tilsiktet ulikhet. Søkelys på arbeidsmarkedet, 14, 197-201.

Fafo-forskere