Skip to main content

  • Heidi Nicolaisen

Farvel til normalarbeidsdagen

En studie av endring i Irland, Norge og Sverige

  • Tidsskrift for samfunnsforskning  | 
  • 2012
 
  • Vol 53, nr 1, 49-79

Nicolaisen, H. (2012) Farvel til normalarbeidsdagen? En studie av endring i Irland, Norge og Sverige. Tidsskrift for samfunnsforskning.