Skip to main content

Fattigdom i en velferdsstat

  • Tidsskrift for velferdsforskning  | 
  • 2003
 
  • 2/2003

Fløtten, T. (2003)."Fattigdom i en velferdsstat". Tidsskrift for velferdsforskning 2/2003, pp 71-89

Fafo-forskere