Skip to main content

Forbindelser gjennom bryst: Om melk, sosial tilknytning og passende ekteskapspartnere blant wolof-talende folk i Vest-Afrika

  • Norsk Antropologisk Tidsskrift  | 
  • 2010
 
  • 21(1)    
  • Universitetsforlaget    
  • 0802-7285

Sommerfelt, Tone. 2010. "Forbindelser gjennom bryst: Om melk, sosial tilknytning og passende ekteskapspartnere blant wolof-talende folk i Vest-Afrika." Norsk Antropologisk Tidsskrift 21(1): 32-45.