Skip to main content

Jon Rogstad

Fra sans til samling. En måned med musikk, minner og makt

 

Rogstad, J. (2003). Fra sans til samling. En måned med musikk, minner og makt. I F. Engelstad & G. Ødegård (red.), Ungdom, makt og mening. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Fafo-forskere