Skip to main content

  • Sol Skinnarland

Fra utviklingsprosjekt til drift

- gir modent samarbeid mer varige forbedringer?

 

Skinnarland, S. (2007). Fra utviklingsprosjekt til drift – gir modent samarbeid mer varige forbedringer? I B. Brøgger, B., red., Å tjene på samarbeid. Medvirkning - Partssamarbeid - Bedriftsutvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk.