Skip to main content

  • Jørgen Svalund

Funksjonshemmede i Europa

 

Svalund, J. (2004). Funksjonshemmede i Europa. Samfunnspeilet, nr 1. 34-41. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Fafo-forskere