Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Godt gift? Betydningen av ektefellens landbakgrunn for kvinnelige etterkommeres arbeidsdeltakelse

Idunn Brekke og Jon Rogstad

Søkelys på arbeidslivet 28/ 1/2 2011

Les mer / Read more

Forskere på Fafo: Jon Rogstad

Godt gift? Betydningen av ektefellens landbakgrunn for kvinnelige etterkommeres arbeidsdeltakelse