Skip to main content

Jon Rogstad

Grenseløst engasjement. Sosial kapital og behovet for transnasjonale perspektiver

 

Rogstad, J. (2011). Grenseløst engasjement. Sosial kapital og behovet for transnasjonale perspektiver. I D. Wollebæk & S. Segaard, Sosial kapital i Norge. Oslo: Cappelen Damm.

Fafo-forskere