Skip to main content

  • Tone Fløtten og Anne Skevik Grødem

Helhetlige tiltak mot barnefattigdom: hvordan gjør man det?

 
  • 978-91-88213-01-3

Fløtten, T. & Grødem, A. S. (2016). Helhetlige tiltak mot barnefattigdom: hvordan gjør man det? I: Insatser mot barnfattigdom. Översikt av kunskapsläget och exempel på genomförbara förbättringar. Stockholm: Nordens Välfärdscenter.

Fafo-forskere