Skip to main content

  • Heidi Nicolaisen

Innarbeidingsordninger og familieliv – erfaringer i helsesektoren og industrien

  • Søkelys på arbeidslivet  | 
  • 2012
 
  • Nr 3/2012 Vol 29

Nicolaisen, H. (2012) Innarbeidingsordninger og familieliv – erfaringer i helsesektoren og industrien. Søkelys på arbeidslivet. 2012

Fafo-forskere