Skip to main content

  • Kindt, M. T & Hegna, K.

Innvandrerdriv på Oslos østkant

Aspirasjoner om høyere utdanning blant yrkesfagelever og elitestudenter med innvandrerbakgrunn i Oslo

 

Kindt, M. T & Hegna, K. (2017). Innvandrerdriv på Oslos østkant. Aspirasjoner om høyere utdanning blant yrkesfagelever og elitestudenter med innvandrerbakgrunn i Oslo. S. 229-244. I: Ljungren, J. (red.) (2017): Oslo, ulikhetenes by. Oslo: Cappelen Damm Akademisk