Skip to main content

  • Niri Talberg

Kjennetegn ved unge pokerspillere

Er poker særlig attraktivt for elever med gode karakterer?

  • Tidsskrift for ungdomsforskning  | 
  • 2017
 

Talberg, N. (2017). Kjennetegn ved unge pokerspillere. Er poker særlig attraktivt for elever med gode karakterer? Tidsskrift for ungdomsforskning, 17(1).