Skip to main content

  • Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad

Ledelse, organisering og styring av offentlige virksomheter

 
  • Hamskiftet. Den norske modelle i endring    
  • Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Gudmund Hernes og Jon M. Hippe    
  • Oslo    
  • Gyldendal akademisk    
  • 978-82-05-37161-3

Hagen, I. M. & Trygstad, S. C. (2007). Ledelse, organisering og styring av offentlige virksomheter – idealer, realiteter og utfordringer. I: J. E. Dølvik et al. (red.), Hamskifte. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Fafo-forskere