Skip to main content

Jon Rogstad og Ingrid Wergeland

Liv og ære i valg andre nominasjoner

Samtiden |  2009
 
2009/3

Rogstad, J. & Wergeland, I. (2009). Liv og ære i valg andre nominasjoner. Samtiden, 3, 102-111.

Fafo-forskere