Skip to main content

Jon Rogstad og Geir Høgsnes

Lokale løsninger på «deling av arbeid» - et middel i kampen mot arbeidsløsheten?

Sosiologisk tidsskrift |  1995
 
3
Rogstad, J. & Høgsnes, G. (1995). Lokale løsninger på «deling av arbeid» - et middel i kampen mot arbeidsløsheten? Sosiologisk tidsskrift, 3, 191-212.

Fafo-forskere