Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Lokale løsninger på «deling av arbeid» - et middel i kampen mot arbeidsløsheten?

Jon Rogstad og Geir Høgsnes

Sosiologisk tidsskrift 3 1995

Forskere på Fafo: Jon Rogstad

Lokale løsninger på «deling av arbeid» - et middel i kampen mot arbeidsløsheten?