Skip to main content

  • Tone Fløtten

Mannifest. En kritikk av mannsrolleutvalgets foreløpige statusrapport. Bokanmeldelse

  • Sosiolognytt  | 
  • 1989
 
  • 3

Fløtten, T. (1989). Mannifest. En kritikk av mannsrolleutvalgets foreløpige statusrapport. Bokanmeldelse. Sosiolognytt, 3/1989.

Fafo-forskere