Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Modes of familism. Gender, family capitalism and family culture

Jorun Solheim og Ragnhild Steen Jensen

, 2012

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen

Modes of familism. Gender, family capitalism and family culture