Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Muslimer flytter til Europa som et ledd i en demografisk krigføring

Olav Elgvin og Jon Rogstad

Muslimer flytter til Europa som et ledd i en demografisk krigføring